Ce este o unitate protejată

Notă! Articolul de mai jos se referă la
facilitățile legii 448/2006 dinaintea OUG 60/2017

 

S.C. CARTONAJUL S.R.L. functioneaza ca unitate protejata conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, avand angajate majoritar persoane cu dizabilitati.

Conform articolului 78, alineat 2, din legea mai sus mentionata, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

Să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat;

S.C. CARTONAJUL S.R.L. are aceasta calitate.