Asigurarea calității

Pentru asigurarea calității cerute și satisfacerea tuturor cerințelor clientului, produsele sunt urmărite pe întregul traseu de fabricație. S

unt controlate după fiecare fază intermediară de execuție, precum și printr-un control final executat de personal specializat și desemnat conform organizării interne a companiei.

Rezultatele controlului intermediar sau final sunt înregistrate și păstrate conform procedurilor specifice din cadrul companiei.